Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 10B

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 10B

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 90

Tests: 6

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 arch boog
2 at the end of the day tenslotte, uiteindelijk
3 choice keuze
4 cutting stekje
5 exciting spannend, opwindend
6 famous beroemd
7 furious woedend
8 gardening tuinieren
9 hunt jagen
10 in full bloom in volle bloei
11 jug kan
12 I am mad about Ik ben gek op
13 make ends meet rondkomen (met geld)
14 moan jammeren
15 my foot! kom nou!
16 pensioner gepensioneerde
17 seed zaad
18 sore zeer, pijnlijk
19 these days tegenwoordig
20 boot laars
21 wicked slecht
22 wide wijd
23 they have chosen ze hebben gekozen
24 scissors schaar
25 instead of in plaats van
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken