Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 12B

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 12B

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 86

Tests: 1

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 coach tour bustocht
2 she fell ze viel
3 she got out ze stapte uit
4 I seem Ik schijn
5 I have hurt Ik heb bezeerd
6 form formulier
7 temporary tijdelijk
8 residents inwoners
9 surgery spreekkamer
10 I tripped Ik struikelde
11 it began het begon
12 slip off uitdoen
13 swollen opgezwollen
14 it hurts het doet pijn
15 painful pijnlijk
16 move bewegen
17 bones botten
18 you have broken u hebt gebroken
19 you have strained u hebt verrekt
20 X-ray röntgenfoto maken
21 sort out uitzoeken
22 note briefje
23 keep it safe bewaar het goed
24 insurance verzekering
25 not at all niets te danken
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken