Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 10C

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 10C

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 114

Tests: 7

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 basically voornamelijk
2 bite bijten
3 cookery programme kookprogramma
4 just a minute wacht even
5 lead hondenriem
6 market researcher marktonderzoeker
7 news journaal
8 postman postbode
9 programme programma
10 research onderzoek
11 soap soap
12 travel programme reisprogramma
13 view standpunt
14 violence geweld
15 what's his name dinges, hoe heet-ie ook alweer
16 win winnen
17 altogether in alle opzichten
18 lately de laatste tijd
19 stamp postzegel
20 chest of drawers ladenkast
21 close dichtdoen
22 clothes-hanger kleerhanger
23 get rid of weggooien
24 grubby slonzig
25 jumper jumper, trui
26 relieve opluchten
27 tear open openrukken
28 wardrobe kleerkast
29 worry zorgen maken
30 depressed neerslachtig
31 relieved opgelucht
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken