Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 9C

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 9C

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 87

Tests: 1

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 actually eigenlijk
2 again weer
3 airport vliegveld
4 cleaner schoonmaker
5 coke cola
6 community centre buurthuis
7 everything alles
8 for good voorgoed
9 government overheid
10 local plaatselijk
11 maths wiskunde
12 murder, aren't they moeilijk he
13 qualification bevoegdheid
14 science natuurwetenschap
15 still maar toch
16 teach les geven
17 truth waarheid
18 try proberen
19 university degree academische graad
20 impression indruk
21 journey reis
22 memory herinneringen
23 root wortel
24 statue of liberty vrijheidsbeeld
25 trace natrekken
26 business studies bedrijfskunde
27 course cursus
28 education onderwijs
29 examination examen
30 history geschiedenis
31 law wetskennis
32 requirement vereiste
33 skill vaardigheid
34 subject schoolvak
35 champion kampioen
36 further verder
37 look up omhoog kijken
38 other andere
39 side kant
40 traffic light verkeerslicht
41 wave zwaai
42 zebra zebrapad
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken