Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 7B

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 7B

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 96

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 address adres
2 August augustus
3 bodhran Ierse trommel
4 come komen
5 December december
6 get the hang of it de slag te pakken krijgen
7 gig muziekoptreden
8 goatskin geitenvel
9 have a thrill opgewonden zijn
10 January januari
11 July juli
12 make maken
13 March maart
14 month maand
15 not yet nog niet
16 November november
17 October oktober
18 pal vriend
19 place plaats
20 real echt
21 sheepskin schapenvel
22 smell ruiken
23 thing ding
24 twice twee keer
25 television televisie
26 lesson les
27 birthday verjaardag
28 celebrate vieren
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken