Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 7A

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 7A

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 99

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 American Amerikaans
2 as a matter of fact inderdaad
3 I was born ik ben geboren
4 I came ik kwam
5 chance kans
6 costume kostuum
7 double dubbel
8 festival festival
9 Native American autochtone Amerikaan
10 no wonder ! geen wonder !
11 often vaak
12 perhaps misschien
13 phone number telefoonnummer
14 reservation reservaat
15 romantic romantisch
16 sound klinken
17 spell spellen
18 stay verblijven, logeren
19 tent tent
20 tepee tipi
21 usually gewoonlijk
22 little klein
23 colour kleur
24 give geven
25 sound geluid
26 dial draaien, intoetsen
27 dialling code netnummer
28 ring bellen
29 star ster
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken