Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 6C

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 6C

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 100

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 baby baby
2 doctor dokter
3 expecting a baby in verwachting
4 happen gebeuren
5 nearly bijna
6 pickled onions uitjes in 't zuur
7 pregnant in verwachting
8 queasy misselijk
9 silly mal
10 strength kracht
11 strong sterk
12 visit bezoeken
13 sometimes soms
14 wonderful geweldig
15 fast snel
16 fastest snelste
17 must moet
18 pale bleek
19 runner loper
20 appetite eetlust
21 cough hoest
22 ear oor
23 fever koorts
24 flu griep
25 girl meisje
26 gradually geleidelijk
27 headache hoofdpijn
28 health gezondheid
29 loss verlies
30 muscle spier
31 pain pijn
32 runny nose loopneus
33 shiver rillen
34 sneeze niezen
35 sore throat zere keel
36 suddenly plotseling
37 symptom symptoom
38 throat keel
39 vomit overgeven
40 jug kan
41 label etiket
42 sip slokje
43 lid deksel
44 mouth mond
45 pour gieten
46 outside buiten
47 swallow slikken
48 unscrew losschroeven
49 fast snel
50 fastest snelste
51 must moet
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken