Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 6A

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 6A

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 101

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 cloud wolk
2 cloudy bewolkt
3 Europe Europa
4 hail hagel
5 overcast betrokken
6 rain regen
7 shower bui
8 ski skiën
9 sleet natte sneeuw
10 snow sneeuw
11 sun zon
12 sunny intervals zonnige perioden
13 sunshine zonneschijn
14 thunder onweer
15 Vienna Wenen
16 wanted wilde
17 weather map weerkaart
18 chilly kil
19 dry drogen
20 duck eend
21 sweltering smoorheet
22 tan door de zon gebruinde huid
23 though toch, desondanks
24 washing was
25 wet nat
26 windy winderig
27 approach naderen
28 clever knap
29 downstairs beneden
30 cross oversteken
31 feel (zich) voelen
32 ferry veerboot
33 leave verlaten
34 forecast voorspelling
35 fuss zich drukmaken, opwinden
36 inside naar binnen
37 lovely prachtig
38 never nooit
39 passenger passagier
40 rough ruw
41 sea zee
42 sea-sick zeeziek
43 settle down tot rust brengen
44 sick misselijk
45 stomach maag
46 sunny zonnig
47 easy makkelijk
48 fire vuur
49 home naar huis
50 hungry hongerig
51 late laat
52 tired moe
53 electric elektrisch
54 filmstar filmster
55 normally normaal
56 razor scheerapparaat
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken