Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 5B

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 5B

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 104

Tests: 1

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 adult volwassene
2 authentic authentiek
3 bad slecht
4 big groot
5 bloke kerel
6 buy kopen
7 cheap goedkoop
8 children kinderen
9 cost kosten
10 expensive duur
11 himself zichzelf
12 medium medium
13 need nodig hebben
14 ninety-nine negenennegentig
15 not either ook niet
16 Pardon? Wat zegt u?
17 pricey prijzig
18 quality kwaliteit
19 sensible verstandig
20 size maat
21 stall-holder marktkoopman
22 thirteen dertien
23 twelve twaalf
24 whole hele
25 another one nog een
26 small klein
27 feet voeten
28 than dan
29 jacket jasje
30 lady dame
31 price prijs
32 price-tag prijskaartje
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken