Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 5A

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 5A

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 104

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 walk wandeling
2 ski skiën
3 away weg
4 better beter
5 castle kasteel
6 by train met de trein
7 deer hert
8 garden tuin
9 leisure centre vrije-tijds centrum
10 museum museum
11 nature reserve natuurreservaat
12 on foot te voet
13 Roman remains Romeinse overblijfselen
14 windmill windmolen
15 woodland bosgebied
16 public transport openbaar vervoer
17 earlier vroeger
18 eleven elf (uur)
19 tomorrow morgen
20 after na
21 bar bar
22 boat boot
23 boating varen
24 building gebouw
25 bus bus
26 coach touringcar
27 day dag
28 drink drankje, iets te drinken
29 five-thirty half zes
30 guide gids
31 guided onder begeleiding van een gids
32 important belangrijk
33 later later
34 in in
35 park park
36 parliament parlement
37 row roeien
38 quick snel
39 some wat
40 spend doorbrengen
41 station station
42 stop stoppen
43 tour rondrit, tour
44 trip reis(je)
45 tube ondergrondse
46 weather weer
47 underground ondergrondse
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken