Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 4B

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 4B

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 89

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 abroad in het buitenland
2 between tussen (in)
3 modern modern
4 money geld
5 mountain berg
6 once eens, ooit
7 primitive primitief
8 registered ingeschreven
9 spring bron
10 stay blijven
11 summer zomer
12 tell vertellen
13 traditional traditioneel
14 hotel hotel
15 tennis courts tennisbanen
16 brave dapper
17 corporal korporaal
18 east oost(en)
19 map (land)kaart
20 motorway autoweg
21 north-east noordoost(en)
22 north-west noordwest(en)
23 south zuid(en)
24 visit bezoek
25 west west(en)
26 break breken
27 help helpen
28 ice ijs
29 polite beleefd
30 beach strand
31 boring vervelend
32 busy druk
33 dirty vuil
34 pleasant prettig, plezierig
35 pretty mooi
36 road weg
37 ugly lelijk
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken