Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 3A

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 3A

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 92

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 address adres
2 aerobic party aerobic feestje
3 also ook
4 badminton badminton
5 bye dag!
6 daughter dochter
7 evening avond
8 fine prima
9 mum mam
10 no nee
11 pool zwembad
12 receptionist receptionist(e)
13 shame jammer
14 sports centre sportcentrum
15 swim zwemmen
16 then dan
17 Thursday donderdag
18 Tuesday dinsdag
19 use gebruiken
20 when wanneer
21 would zou(den)
22 cinema bioscoop
23 cup kopje
24 magazine tijdschrift
25 marry trouwen (met)
26 tonight vanavond, vannacht
27 afternoon middag
28 bed bed
29 clean schoonmaken
30 clothes kleren
31 early vroeg
32 flat flat
33 Friday vrijdag
34 homework huiswerk
35 Monday maandag
36 morning ochtend
37 pictures film
38 Saturday zaterdag
39 school school
40 shopping winkelen
41 sleep slapen
42 Sunday zondag
43 tv tv
44 wash wassen
45 Wednesday woensdag
46 people mensen
47 introduce voorstellen
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken