Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 2C

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 2C

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 85

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 department afdeling
2 full-time fulltime, voltijd
3 get krijgen
4 hour uur
5 how hoe
6 mind erg vinden
7 noisy lawaaierig
8 of course natuurlijk
9 overtime overuren
10 part-time parttime, deeltijd
11 quiet rustig
12 small klein
13 today vandaag
14 tool gereedschap
15 bank clerk bankbediende
16 car-mechanic automonteur
17 postman postbode
18 singer zanger(es)
19 window-cleaner glazenwasser
20 Arabic Arabisch
21 best beste
22 Chinese Chinees
23 Dutch Nederlands
24 French Frans
25 friend vriend
26 German Duits
27 grandparents grootouders
28 Italian Italiaans
29 parent ouder
30 Portuguese Portugees
31 relative familielid
32 Russian Russisch
33 Spanish Spaans
34 speak spreken
35 Turkish Turks
36 country land
37 China China
38 England Engeland
39 France Frankrijk
40 Germany Duitsland
41 India India
42 Italy Italië
43 language taal
44 Morocco Marokko
45 the Netherlands Nederland
46 Portugal Portugal
47 Russia Rusland
48 Spain Spanje
49 Turkey Turkije
50 behind achter
51 blackboard (school)bord
52 chalk krijt
53 close dichtdoen
54 look at kijken naar
55 next to naast
56 open open
57 pen pen
58 pick up oppakken
59 to naar
60 twiddle wiebelen
61 workbook werkboek
62 certainly zeker
63 eat eten
64 join zich voegen bij
65 not at all helemaal niet
66 something iets
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken