Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 2B

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 2B

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 87

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 accountant accountant
2 around the corner om de hoek
3 black zwart
4 call noemen
5 canteen kantine
6 company bedrijf
7 dry droog
8 excuse me neem me niet kwalijk
9 for voor
10 help helpen
11 just net
12 milk melk
13 miss juffrouw
14 moment moment
15 I'm pleased het doet me plezier
16 safety officer veiligheidsbeambte
17 spoon lepel
18 sugar suiker
19 week week
20 cup kopje
21 drop druppel (een klein scheutje)
22 lump klontje
23 saucer schoteltje
24 table tafel
25 white wit
26 computer programmer computerprogrammeur
27 golf professional professioneel golfspeler
28 paper boy krantenjongen
29 pensioner gepensioneerde
30 secretary secretaris/esse
31 shop assistant winkelbediende
32 because omdat
33 button knop
34 push drukken (op)
35 I can't ik kan niet
36 look for zoeken naar
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken