Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 2A

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 2A

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 91

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 carpenter timmerman
2 dear schat, lieverd
3 door deur
4 factory fabriek
5 houseman huisman
6 housewife huisvrouw
7 job baan
8 laundrette wasserette
9 like zoals
10 neighbour buurman/vrouw
11 our onze
12 they have ze hebben
13 unemployed werkloos
14 window raam
15 work werken
16 bookseller boekverkoper
17 busdriver buschauffeur
18 fireman/woman brandweerman/vrouw
19 gardener tuinman/vrouw
20 manager manager
21 taxi-driver taxichauffeur
22 waitress serveerster
23 air lucht
24 office kantoor
25 restaurant restaurant
26 road weg
27 shop winkel
28 always altijd
29 at home thuis
30 latest nieuwste
31 live wonen
32 long lang
33 think denken
34 writer schrijver
35 write schrijven
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken