Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 1C1

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 1C1

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 102

Tests: 1

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 afraid bang
2 all allemaal
3 art kunst
4 art class teken / schilderles
5 asleep in slaap
6 boys jongens
7 children kinderen
8 community college ~ avondschool
9 divorced gescheiden
10 each other elkaar
11 evening avond
12 father vader
13 first eerst
14 five vijf
15 four vier
16 get to know leren kennen
17 girlfriend vriendin
18 girl meisje
19 have got hebben
20 handfull ~ iets om je handen aan vol te hebben
21 hope hopen
22 live together samen wonen
23 many veel
24 marital status huwelijkse staat
25 marriage huwelijk
26 married getrouwd
27 mother moeder
28 number aantal
29 or of
30 out uit
31 personel file persoonlijk dossier
32 quite nogal / behoorlijk
33 really? echt waar?
34 second tweede
35 single alleenstaand
36 three drie
37 time tijd
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken