Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Groundwork 1B2

Engels - Nederlands

Naam: Groundwork 1B2

Description:

Created on: monday 21 april 2008

Category: Groundwork

 

Primary language: Engels

Secondary language: Nederlands

 

Downloads: 96

Tests: 0

 

AddThis Social Bookmark Button
Engels Remark (Engels) Nederlands Remark (Nederlands)
1 friend vriend
2 I am ik ben
3 beer bier
4 coffee koffie
5 corner hoek
6 fan fan
7 I ik
8 interesting interessant
9 memo aantekening
10 more meer
11 ok in orde
12 open open
13 play spelen
14 pub cafe
15 some wat / enige
16 they zij
17 we wij
18 you jij / u / jullie
19 brown bruin
20 dark donker
21 fantastic fantastisch
22 hair haar
23 new nieuw
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken