Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Chapter 7

English - Dutch

Naam: Chapter 7

Description:

Created on: thursday 17 april 2008

Category: Stepping Stones leerjaar 1 KGT

 

Primary language: English

Secondary language: Dutch

 

Downloads: 109

Tests: 123

 

AddThis Social Bookmark Button
English Remark (English) Dutch Remark (Dutch)
1 bridge brug
2 to build bouwen
3 classmate klasgenoot
4 to cross oversteken
5 left links
6 post office postkantoor
7 railway line spoorweg
8 railway station spoorwegstation
9 right rechts
10 roundabout rotonde
11 second tweede
12 straight on rechtdoor
13 to tell zeggen, vertellen
14 third derde
15 traffic light verkeerslicht
16 to travel reizen
17 tree house boomhut
18 to turn afslaan
19 ghost spook
20 spooky eng
21 suddenly plotseling
22 ago geleden
23 to describe beschrijven
24 fair licht
25 image beeld
26 language taal
27 perhaps misschien
28 society maatschappij
29 today vandaag
30 umbrella paraplu
31 background achtergrond
32 curry kerrieschotel
33 to get used to gewend raken aan
34 roast beef gebraden rundvlees
35 careful voorzichtig
36 carefully aandachtig, goed
37 to close dichtdoen
38 to copy kopiëren
39 each other elkaar
40 famous beroemd
41 to help helpen
42 help hulp
43 here hier
44 journey reis
45 to smoke roken
46 to tidy opruimen
47 together samen
48 tomorrow morgen
49 to touch aanraken
50 to walk lopen
51 through door
52 visitor bezoeker
53 at the moment op het moment
54 capital hoofdstad
55 course cursus
56 dish maaltijd
57 kilt Schotse rok
58 lake meer
59 quite vrij, behoorlijk
60 search zoektocht
61 trip tocht
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken