Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Chapter 6

English - Dutch

Naam: Chapter 6

Description:

Created on: thursday 17 april 2008

Category: Stepping Stones leerjaar 1 KGT

 

Primary language: English

Secondary language: Dutch

 

Downloads: 114

Tests: 60

 

AddThis Social Bookmark Button
English Remark (English) Dutch Remark (Dutch)
1 art tekenen, kunst
2 to ask vragen
3 biology biologie
4 classroom klaslokaal
5 English Engels
6 French Frans
7 geography aardrijkskunde
8 history geschiedenis
9 to listen luisteren
10 maths wiskunde
11 Mondays elke maandag
12 PE (physical education) LO, lichamelijke opvoeding
13 question vraag
14 science natuurkunde
15 to study studeren
16 subject schoolvak, onderwerp
17 test toets
18 detention nablijven
19 exercise oefening
20 permission toestemming
21 angry boos
22 headmaster schoolhoofd
23 joke grap
24 to leave vertrekken
25 lesson les
26 pencil potlood
27 pupil leerling
28 school stuff schoolspullen
29 sound geluid
30 strange vreemd
31 to take brengen
32 teacher leraar
33 village dorp
34 maybe misschien
35 secondary school middelbare school
36 better beter
37 the best het best(e)
38 big groot
39 blazer jasje
40 boring saai
41 car auto
42 to change verkleden
43 to choose kiezen
44 funny grappig
45 intelligent intelligent, slim
46 interesting interessant
47 nice aardig
48 party feest
49 shirt overhemd
50 skirt rok
51 strict streng
52 tie stropdas
53 trousers lange broek
54 world wereld
55 worse slechter
56 the worst het slechtst(e)
57 below onder
58 future toekomst
59 primary school lagere school
60 uncomfortable onprettig
61 adult volwassene
62 to handle ermee omgaan
63 to happen gebeuren
64 lie leugen
65 nervous zenuwachtig
66 to pick out uitkiezen
67 right away meteen
68 to trust vertrouwen
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken