Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Chapter 5

English - Dutch

Naam: Chapter 5

Description:

Created on: thursday 17 april 2008

Category: Stepping Stones leerjaar 1 KGT

 

Primary language: English

Secondary language: Dutch

 

Downloads: 84

Tests: 15

 

AddThis Social Bookmark Button
English Remark (English) Dutch Remark (Dutch)
1 banana banaan
2 brown loaf bruin brood
3 bunch tros
4 cauliflower bloemkool
5 change wisselgeld
6 cucumber komkommer
7 money geld
8 orange juice sinaasappelsap
9 potato aardappel
10 shopping list boodschappenlijstje
11 sugar suiker
12 sweets snoep
13 tomato tomaat
14 banknote bankbiljet
15 dinner middageten, avondeten
16 queue rij
17 already al
18 to buy kopen
19 difficult moeilijk
20 early vroeg
21 to earn verdienen
22 enough genoeg
23 for example bijvoorbeeld
24 music shop muziekwinkel
25 smart slim
26 song lied
27 technology technologie
28 until totdat
29 to expect verwachten
30 to perform uitvoeren
31 record company platenmaatschappij
32 simply gewoonweg
33 bag tas
34 breakfast ontbijt
35 doughnut donut
36 each elk, per stuk
37 fish and chips vis met patat
38 muffin muffin
39 pizza slice pizzapunt
40 pop frisdrank
41 salad salade
42 soft drink frisdrank
43 steak biefstuk
44 would like zou graag willen
45 degrees graden
46 dough deeg
47 to sprinkle besprenkelen
48 aged in de leeftijd van
49 ahead van tevoren
50 at an extra charge tegen bijbetaling
51 goody bag zakje met verrassingen
52 host gastheer
53 hostess gastvrouw
54 in advance van tevoren
55 to last duren
56 per head per persoon
57 ready-made kant en klaar
58 safety veiligheid
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken