Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Chapter 3 A

English - Dutch

Naam: Chapter 3 A

Description:

Created on: thursday 17 april 2008

Category: Stepping Stones leerjaar 1 KGT

 

Primary language: English

Secondary language: Dutch

 

Downloads: 94

Tests: 23

 

AddThis Social Bookmark Button
English Remark (English) Dutch Remark (Dutch)
1 again nog eens
2 Goodbye. Bye. Dag.
3 it's me met mij
4 to know weten
5 to mean bedoelen, betekenen
6 more slowly langzamer
7 I beg your pardon? Pardon? Wat zeg je?
8 to repeat herhalen
9 to say zeggen
10 See you. Tot ziens.
11 See you later. Tot straks.
12 See you tomorrow. Tot morgen.
13 to speak spreken
14 ... speaking met ...
15 to spell spellen
16 to talk praten
17 to understand begrijpen
18 well goed
19 accident ongeluk
20 country land
21 to dial draaien, intoetsen
22 emergency noodgeval
23 operator telefonist(e)
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken