Vocabulum Online Vocabulary Trainer


Wordlists: Chapter 1 C+D

English - Dutch

Naam: Chapter 1 C+D

Description:

Created on: thursday 17 april 2008

Category: Stepping Stones leerjaar 1 KGT

 

Primary language: English

Secondary language: Dutch

 

Downloads: 62

Tests: 23

 

AddThis Social Bookmark Button
English Remark (English) Dutch Remark (Dutch)
1 to act acteren
2 cinema bioscoop
3 computer game computerspel
4 to cycle fietsen
5 to do the dishes afwassen
6 judo judo
7 to play basketball basketballen
8 to play the guitar gitaar spelen
9 watch TV tv-kijken
10 kids kinderen
11 match wedstrijd
12 parents ouders
13 building gebouw
14 chain ketting
15 to fit passen
16 glue lijm
17 to save bewaren
18 to send versturen
19 to sign ondertekenen
20 to weigh wegen
Vocabulum Online Vocabulary Trainer help

Help for this page:

Lijsten kopieëren en overnemen

Copyright © 2006 - 2015 Vereyon  |  Twitter  |  Hoogste spaarrente  |  Rente vergelijken